Промо

Колсън и агентите на ЩИТ са изпратени назад във времето. Така се озовават в 1931 г. в Ню Йорк, откъдето не могат да се измъкнат. Междувременно новопостроеният кораб Зефир се подготвя да направи скок във времето и екипът трябва да разбере какво точно се е случило. Провалът им би бил пагубен за миналото, настоящето и бъдещето на света.

00:30

Повече от този сериал  (2видеа)