Един прекрасен ден

12+12+
© 1996 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
Един прекрасен ден

Сюжет

Съдбите на двама непознати и техните малки деца неочаквано се преплитат в един хаотичен и стресиращ ден в Ню Йорк.