Стюарт Литъл

© 1999, 2002 Global Entertainment Productions GmbH & Co. Medien KG and SPE German Finance Co. Inc. All Rights Reserved.
Стюарт Литъл

Сюжет

Семейство Литъл осиновява малък мишок на име Стюарт, но семейната котка иска да се отърве от него.