Телефонна клопка

Неделя 8 Септември 22:00

12+12+
Телефонна клопка

Сюжет

Стюарт Шепърд се оказва затворен в телефонна будка на мушката на изнудващ го снайперист.

Напомняне за гледане