Телефонна клопка

12+12+
Телефонна клопка

Сюжет

Стюарт Шепърд се оказва затворен в телефонна будка на мушката на изнудващ го снайперист.